Funkce a cyklus For  18. března 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Pomocí cyklu for napiš program, který vypíše:

Řádek 0
Řádek 1
Řádek 2
Řádek 3
Řádek 4
1.

Vypiš lichá čísla od jedné do jedenácti pomocí příkazu for a funkce range.

2.

Pomocí cyklu for napiš program, který vypíše:

1 na druhou je 1
2 na druhou je 4
3 na druhou je 9
4 na druhou je 16

Jak pojmenuješ proměnnou cyklu?

3.

Pomocí cyklů for a parametru end pro print napiš program, který postupně z jednotlivých 'X' vypíše:

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

„Z jednotlivých 'X'“ znamená, že nepoužiješ např. print('X X X X X'), ani násobení řetězců, t. j. např. 5 * "X".

Jak pojmenuješ proměnnou cyklu? A tu druhou?

4.

Napiš program, který vypíše „tabulku“ s násobilkou.

1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12
4 8 12 16
5.

Napiš program, který postupně z jednotlivých 'X' vypíše:

X
X X
X X X
X X X X
6.

Nakresli trojúhelník.

trojúhelník

Poznámka: Rovnostranný trojúhelník má vnitřní úhly 60°. Želva se ale otáčí o vedlejší úhel 180 - 60 = 120°.

diagram

7.

Nakresli domeček!

domeček

Jak pravil Pythagoras, délka šikmé čáry v domečku je √2-krát délka stěny. O funkci na odmocninu jsme mluvili na srazu.

8.

Nakresli n-úhelník (např. čtyřúhelník, pětiúhelník), kde n zadá uživatel.

mnohoúhelníky

Vnitřní úhel pravidelného n-úhelníka má 180 × (1-2/n) stupňů.

Aby byly tvary zhruba stejně veliké, použij pro n-úhelník délku strany např. 200/n