Třídy  24. listopadu 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř třidu Ctverec s jedním atributem strana a metodami obvod(), obsah() a rozdil_obsahu(jiny_ctverec), která vrátí rozdíl obsahů dvou čtverců – zadaného a toho jehož metodu voláme.

1.

Vytvoř třídu 'Kruh' s atributem 'polomer' a stejnými metodami 'obvod()' a 'obsah()' jako měla minule třída 'Ctverec'.

2.

Vytvoř třídu 'Obdelnik' s atributy pro délky stran a opět stejnými metodami 'obvod()' a 'obsah()' jako měla minule třída 'Ctverec'.

3.

Zkus použít dědičnost tak, aby třídy 'Ctverec', 'Kruh' i 'Obdelnik' mohly používat společnou metodu 'rozdil_obsahu(jiny_objekt)' a aby tato metoda fungovala i mezi objekty různých tříd.

Takže bude například možné zjistit rozdíl obsahu čtverce a kruhu