Slovníky  27. října 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Napiš funkci, která pro argumentem zadané číslo n vytvoří a vrátí slovník, kde jako klíče budou čísla od jedné do n a jako hodnoty k nim jejich druhé mocniny. Například:

>>> mocniny(4)
{1: 1, 2: 4, 3: 9, 4: 16}
1.

Napiš funkci, která sečte a vrátí sumu všech klíčů a sumu všech hodnot ve slovníku, který dostane jako argument. K vyzkoušení můžeš použít slovník z minulé úlohy. Například:

>>> soucet_klicu_a_hodnot(mocniny(4))
(10, 30)
2.

Napiš funkci, která jako argument dostane řetězec a vrátí slovník, ve kterém budou jako klíče jednotlivé znaky ze zadaného řetězce a jako hodnoty počty výskytů těchto znaků v řetězci. Například:

>>> pocet_znaku("hello world")
{'h': 1, 'e': 1, 'l': 3, 'o': 2, ' ': 1, 'w': 1, 'r': 1, 'd': 1}
3.

Napiš funkci, která vypíše obsah slovníku (klíče a k nim náležící hodnoty) na jednotlivé řádky.

Funkci, která něco vypisuje, je vhodné pojmenovat speciálně, zde třeba vypis_slovnik, aby bylo jasné, že jen vypisuje a nic nevrací. Například:

>>> vypis_slovnik(mocniny(4))
Klíč 1, hodnota 1
Klíč 2, hodnota 4
Klíč 3, hodnota 9
Klíč 4, hodnota 16
4.

Úkolem je vytvořit známou skautskou hru „Kdo? S kým? Co dělali?“. Hra se hráče zeptá postupně na různé otázky, například „Kdo?“, „S kým?“, „Co dělali?“, „Kde?“, „Kdy?“, a nakonec „Proč?“, s tím, že mu umožní na jednu otázku odpovědět vícekrát a všechny odpovědi si uloží. Na závěr pak hra z každé sady odpovědí vybere náhodně jednu odpověď a z takto vybraných odpovědí složí větu, kterou vypíše uživateli. Seznam otázek by mělo být možné změnit v kódu na jednom místě bez zásahu do logiky programu.

5.

Už máš hotovo a chceš další výzvy? Máme tu pro tebe další nepovinné úkoly.

6.

V tomto úkolu si budeme hrát s Morseovou abecedou. Na začátku máš k dispozici slovník, který obsahuje znak latinské abecedy (v našem případě bez číslic a speciálních znaků) a k němu příslušný znak v Morseově abecedě jako kombinaci teček a čárek.

morseova_abeceda = {
  'A': '.-',   'B': '-...',  'C': '-.-.',
  'D': '-..',  'E': '.',   'F': '..-.',
  'G': '--.',  'H': '....',  'I': '..',
  'J': '.---',  'K': '-.-',  'L': '.-..',
  'M': '--',   'N': '-.',   'O': '---',
  'P': '.--.',  'Q': '--.-',  'R': '.-.',
  'S': '...',  'T': '-',   'U': '..-',
  'V': '...-',  'W': '.--',  'X': '-..-',
  'Y': '-.--',  'Z': '--..',
  }

Tvým úkolem je napsat program, který převede text do Morseovy abecedy. Jako oddělovač jednotlivých morseových znaků použij znak svislé čáry (|), kterou napíšeš pomocí ALT+124.

Můžeš použít jakýkoliv text. Pro začátek ti doporučuji použít text bez českých háčků a čárek. Např. "Ucim se programovaci jazyk Python."

Pokud budeš chtít, můžeš rozšířit svůj program tak, aby si poradil i háčky a čárkami.

7.

Program s Morseovou abecedou uprav tak, aby uměl převést Morseovu abecedu zpět na latinku.

Můžeš trénovat s touto zprávou:

zprava = "---|.--.|.-.|.-|...-|-..|..-|-..|---|-...|.-.|.-|.--.|.-.|.-|-.-.|."
8.

Rozšiř svou Skautskou hru o možnost uložit na konci hry slovník obsahující otázky a odpovědi do JSON souboru. Dále uprav program tak, aby naopak na začátku hry bylo možné (volitelně) tyto uložené odpovědi ve hře použít.

Nezapomeň, že tohle je nepovinný projekt, který ti může zabrat více času a řeš ho jen tehdy, pokud máš čas a chuť.