Dědičnost  2. dubna 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř třídu 'Kruh' s atributem 'polomer' a stejnými metodami 'obvod()' a 'obsah()' jako měla minule třída 'Ctverec'.

1.

Vytvoř třídu 'Obdelnik' s atributy pro délky stran a opět stejnými metodami 'obvod()' a 'obsah()' jako měla minule třída 'Ctverec'.

2.

Zkus použít dědičnost tak, aby třídy 'Ctverec', 'Kruh' i 'Obdelnik' mohly používat společnou metodu 'rozdil_obsahu(jiny_objekt)' a aby tato metoda fungovala i mezi objekty různých tříd.

Takže bude například možné zjistit rozdíl obsahu čtverce a kruhu