První program  24. září 2019

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Jak se jmenuje chyba, která nastane, když…

 • Dáš uvozovky jen na jednu stranu řetězce? — SyntaxError
 • Zkusíš odečíst číslo od řetězce? —
 • Dělíš nulou? —
 • Použiješ proměnnou, která neexistuje? —
 • Stiskneš Ctrl+C, když se program ptá na vstup (pomocí input)? —
 • Odsadíš příkaz bez předchozího if:? —
 • Po if: odsadíš jeden příkaz o čtyři mezery a druhý jen o dvě? —
 • Neuzavřeš závorku? –
 • Zkusíš použít vykřičník (!) jako operátor? —
 • Napíšeš v příkazu print(1, 2, 3) čárku navíc? —
1.

Podívej se na odpovědi na předchozí otázku, ale Python zkus použít jen na ověření.

Jaká chyba nastane, když zkusíš použít proměnnou předtím, než do ní něco přiřadíš?

2.

Opět se podívej na druhy chyb, ale Python použij jen na ověření.

Jaká chyba nastane, když zkusíš podělit řetězec řetězcem?

3.

Lomítko (/) je operátor, ale nedá se použít na řetězce. Vykřičník (!) v Pythonu není operátor. Jak se liší „jejich“ chyby?

4.

Ne všechno se dá použít jako jméno proměnné. Fungují pro proměnné následující jména? Pokud ne, proč asi?

x
tlacitko4
34
3e4
krůta
$i
druha-odmocnina
readme.txt
kratsiStrana
POCET_BODU
_ (podtržítko)
π (pí)
True
_cache
__name__
while
5.

Zkus se nedívat na programy ze srazu.

Napiš program, který spočítá povrch a objem krychle o straně 2852 cm.

Abys nemusela tolik hledat v učebnici (vlastně Wikipedii): povrch S = 6a², objem V = a³

Řešení, pro kontrolu: S = 48803424 cm², V = 23197894208 cm³

6.

Změň program tak, aby stranu/poloměr mohl uživatel zadat.

Tady už se na materiály ze srazu klidně podívej.

7.

Ulož si následující program jako pokus.py a spusť ho několikrát za sebou. Co dělá?

from random import randrange
cislo = randrange(3)
print(cislo)

Jak to funguje, to si vysvětlíme příště; zatím to ber jako kouzelné zaříkadlo.

Aby všechno fungovalo správně, nesmíš mít v aktuálním adresáři soubor jménem random.py.

8.

Tento projekt doplňuje program ze srazu. Zkombinuj program z předchozího úkolu (č. 7) s programem kámen-nůžky-papír a nastav tah_pocitace na:

 • 'kámen', pokud je cislo 0,
 • 'nůžky', pokud je cislo 1,
 • jinak na 'papír'.
9.

Které pythonní operátory dokážeš z hlavy vyjmenovat?

10.

Zkusila jsi porovnávat řetězce? Doplň tuhle tabulku; pak ověř odpovědi pomocí Pythonu. Použij pouze "<", ">" a "==":

a b
2 > 1
1 < 2
'abc' == 'abc'
'aaa' 'abc'
'abc' 'Abc'
'abC' 'abc'
'abc' 'abcde'
'abc' 'ábč'
'abc' 10
11.

Jaká je hodnota proměnné res po provedení příkazu:

res = 1 < 2 ?
res = 2 < 2 ?
res = 1 < 2 < 3 ?
res = 1 < 3 < 2 ?
res = 1 < 3 < 3 ?
res = 'abc' < 'ABC' < 'def' < 'zajíc' ?

Tam, kde je hodnota proměnné False, dají se některé z porovnávaných hodnot mezi sebou vyměnit, aby byla True?

12.

Na srazu jsme měli program, který píše různé nesmysly podle uživatelem zadaného věku.

Zkus napsat program, který píše hlášky podle zadané rychlosti chůze, váhy ulovené ryby, počtu tykadel, teploty vody nebo třeba vzdálenosti od rovníku.

13.

A teď trochu kreativity. Napiš program, který po zadání správného hesla vypíše nějakou tajnou informaci.

Vhodné tajemství je třeba: V pátek jsem viděla černého havrana.

14.

Projdi si v materiálech sekci „Nebo anebo a”:

naucse.python.cz/lessons/beginners/and-or/

15.

Doplň tuhle tabulku:

a b a and b a or b not a
True True
False True
True False
False False

Tohle je takzvaná pravdivostní tabulka: Obsahuje jeden řádek pro každou kombinaci booleovských hodnot, které a a b můžou mít. Když se stane, že se v složitějších and a or ztratíš, doporučuji napsat si podobnou tabulku a na každý řádek se podívat zvlášť.

16.

Zkus přepsat Kámen, Nůžky, Papír pomocí and a or.

Dokážeš docílit toho, aby se každý z řetězců 'Plichta.', 'Počítač vyhrál.' a 'Vyhrála jsi!' objevil v programu jen jednou, aniž bys tyhle řetězce musela přiřazovat do proměnných?

Pokud ano, gratuluji!

17.

Zkus program „šťastná/bohatá“, který je uvedený v materiálech, přepsat pomocí zanořených ifů. Která verze ti připadá čitelnější?