Třídy  26. listopadu 2019

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Na srazu jsme vytvářeli cvičné třídy pro [koťátka/čtverce] vytvoř seznam alespoň pěti ruzných [koťátek/čtverců].

Dokážeš to udělat v cyklu? Jak ověříš, že jde skutečně o různé objekty?

1.

Vytvoř třidu Ctverec s jedním atributem strana a metodami obvod(), obsah() a rozdil_obsahu(jiny_ctverec Ctverec), která vrátí rozdíl obsahů dvou čtverců - zadaného a toho jehož metodu voláme.

2.

Vytvoř si vlastní třídu pro celá čísla tak, aby tato nová třída měla všechny vlastnosti a schopnosti běžných celých čísel v Pythonu (objekty bude možné sčítat, odečítat, porovnávat atp.) a navíc měla metodu pro rozpoznání, zda je číslo v objektu sudé nebo liché jménem je_sude(), která bude vracet True nebo False.

3.

Jako bonus je možné vlastní třídě z předchozího příkladu přepsat metodu __repr__() tak, aby bylo v interaktivním režimu poznat, které číslo je standardní int a které je z tebou vytvořené třídy.