Jeden nový cyklus a procvičování  25. září 2019

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Co dělá funkce print?

1.

Co vrací funkce print?

2.

Co dělá pojmenovaný argument end funkce print?

3.

Co dělá pojmenovaný argument sep funkce print?

4.

Čím se liší chyby, které dostaneš když zadáš tyhle příkazy?

 • int('blabla')
 • float('blabla')
 • int('8.9')
 • int(8.9)
5.

Pomocí cyklu for a funkce range() napiš program, který vypíše:

a
a
a
a
6.

Pomocí cyklu for napiš program, který vypíše:

Řádek 0
Řádek 1
Řádek 2
Řádek 3
Řádek 4
7.

Jak jsi pojmenovala proměnnou, kterou jsi v minulém příkladu použila? Vymysli pro ni název, který nejlépe vystihuje, co proměnná obsahuje.

Je důležité proměnnou pojmenovat výstižně, jinak se v dalších projektech můžeš ztratit. Možné řešení je uvedeno na konci zadání.

8.

Pomocí cyklu for napiš program, který vypíše:

0 na druhou je 0
1 na druhou je 1
2 na druhou je 4
3 na druhou je 9
4 na druhou je 16

Jak pojmenuješ proměnnou cyklu?

9.

Pomocí cyklů for a parametru end pro print napiš program, který postupně z jednotlivých 'X' vypíše:

X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X
X X X X X

„Z jednotlivých 'X'“ znamená, že nepoužiješ např. print('X X X X X').

Jak pojmenuješ proměnnou cyklu? A tu druhou?

10.

Napiš program, který vypíše „tabulku“ s násobilkou:

0 0 0 0 0
0 1 2 3 4
0 2 4 6 8
0 3 6 9 12
0 4 8 12 16
11.

Napiš program, který postupně z jednotlivých 'X' vypíše:

X
X X
X X X
X X X X
12.

Pomocí cyklu for a příkazu if napiš program, který vypíše následující řádky. Funkci print volej pouze uvnitř v cyklu:

první řádek
není první
není první
není první
13.

Pomocí cyklů for a příkazu if napiš program, který z jednotlivých 'X' a mezer vypíše:

X X X X X X
X     X
X     X
X     X
X     X
X X X X X X
14.

Programy s cyklem for uprav tak, aby počet řádků (či velikost čtverce/trojúhelníku/tabulky) mohl zadat uživatel.

15.

Co dělá tenhle kód?

for c in 'Ahoj světe!':
  print(c)
16.

Vymyslíš lepší jméno pro proměnnou c z minulé úlohy?

17.

Co dělá tenhle kód?

for c in 38:
  print(c)
18.

Už víš, co dělá for s range(), výčtem hodnot a řetězcem. Dokážeš to zobecnit – popsat for jednodušeji, než jak je popsán v materiálech?

19.

Napiš program, který se zeptá na 3 čísla a zjistí, jestli je jejich součet větší než 10.

20.

Napiš program, který načte číslo a zjistí, jestli je sudé.

Sudá čísla jsou beze zbytku dělitelná dvěma.

21.

Napiš program, který vypíše čísla od jedné do 100, ale:

 • Pokud je číslo dělitelné třemi, napíše místo něj „bum”.
 • Pokud je číslo dělitelné pěti, napíše místo něj „bác”.
 • Pokud je číslo dělitelné pěti i třemi zároveň, napíše místo toho „bum-bác”.
22.

Máš-li ráda matematiku* a nebojíš-li se výzvy, načti od uživatele číslo n a:

 • Vypočti faktoriál n! (součin všech celých čísel od 1 do n).
 • Zjisti, jestli je n prvočíslo.
 • Vypiš prvních n členů Fibonacciho posloupnosti (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …).

* t.j. nemáš-li ráda matematiku, nedělej tenhle projekt :)