Soubory  2. prosince 2019

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Napiš program, který vypíše básničku ze souboru basnicka.txt VELKÝMI PÍSMENY.

1.

Napiš program, který vypíše básničku ze souboru basnicka.txt, ale každé písmeno nahradí jiným podle následujícího slovníku:

{'a': 'ɐ', 'b': 'q', 'c': 'ɔ', 'd': 'p', 'e': 'ǝ', 'f': 'ɟ', 'g': 'ƃ',
 'h': 'ɥ', 'i': 'ᴉ', 'j': 'ɾ', 'k': 'ʞ', 'l': 'l', 'm': 'ɯ', 'n': 'u',
 'o': 'o', 'p': 'd', 'q': 'b', 'r': 'ɹ', 's': 's', 't': 'ʇ', 'u': 'n',
 'v': 'ʌ', 'w': 'ʍ', 'x': 'x', 'y': 'ʎ', 'z': 'z', 'A': '∀', 'B': 'B',
 'C': 'Ɔ', 'D': 'D', 'E': 'Ǝ', 'F': 'Ⅎ', 'G': 'פ', 'H': 'H', 'I': 'I',
 'J': 'ſ', 'K': 'ʞ', 'L': '˥', 'M': 'W', 'N': 'N', 'O': 'O', 'P': 'Ԁ',
 'Q': 'Q', 'R': 'R', 'S': 'S', 'T': '┴', 'U': '∩', 'V': 'Λ', 'W': 'M',
 'X': 'X', 'Y': '⅄', 'Z': 'Z', '0': '0', '1': 'Ɩ', '2': 'ᄅ', '3': 'Ɛ',
 '4': 'ㄣ', '5': 'ϛ', '6': '9', '7': 'ㄥ', '8': '8', '9': '6', ',': "'",
 '.': '˙', '?': '¿', '!': '¡', '"': '„', "'": ',', '`': ',', '(': ')',
 ')': '(', '[': ']', ']': '[', '{': '}', '}': '{', '<': '>', '>': '<',
 '&': '⅋', '_': '‾'}

Znaky, které ve slovníku nejsou, program vypíše nezměněné.

Nepovinný bonus: Každý řádek navíc vypiš pozpátku (od posledního písmena). (Který typ sekvencí umíš obrátit?)

2.

Vyber si jednu hru, kterou už máš naprogramovanou. Zhruba podle náročnosti:

 1. Piškvorky
 2. Šibenice
 3. Solitaire

Po každém tahu hru hráče ulož: stav převeď na JSON a ulož do souboru stav.json.

3.

Při spuštění programu načti uložený stav se souboru. Tedy:

 • Na začátku hry:
 • pokud existuje soubor stav.json:
  • přečti ho a nastav podle něj stav hry,
  • soubor smaž.
 • Jinak hru začni normálně.
4.

Když hra (nebo kolo) skončí, soubor stav.json odstraň, aby příští hra začala zase od začátku.

5.

Nepovinný složitý úkol:

Počítej ve hře skóre (jak, to je na tobě). Udržuj soubor s deseti nejlepšími výsledky:

 • Na začátku hry načti a vypiš tabulku nejlepších výsledků.
 • Vyhraje-li někdo, a je-li mezi deseti nejlepšími, zeptej se ho na jméno a ulož.

Tenhle úkol schválně nemá jasné zadání. Detaily doplň dle svého uvážení.