Výrazy a podmínky  23. září 2019

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Doma si znovu aktivuj virtuální prostředí, spusť Python a zkus, jestli stále funguje jako kalkulačka.

>>> 1 + 1
2
1.

Jakou používáš verzi Pythonu? (Ke správné odpovědi patří i způsob, jak jsi na odpověď přišla.)

2.

Kolik je 395868 + 4483924 × 893?

3.

Jaký je zbytek po dělení 458593873 sedmi?

4.

Přijdeš na to, co dělá operátor ** (dvě hvězdičky)? (Odpověz slovně. Odpověď není povinná.)

5.

Až budeš příště sahat po kalkulačce, použij místo ní Python.

6.

Python umí zpracovávat i jiné hodnoty než čísla. Třeba takové řetězce – slova, věty nebo jiný text. Řetězce se zadávají v uvozovkách – jednoduchých ' nebo dvojitých ":

>>> 'Ahoj!'
'Ahoj!'
>>> "Ahoj!"
"Ahoj!"
7.

Řetězce jdou spojovat sčítáním. Vyzkoušej si to:

>>> 'A' + "B"
'AB'
8.

Co je tady špatně? Jak to spravit?

>>> 'Ahoj' + 'PyLadies!'
9.

Řetězce se dají sčítat. Dají se i násobit? Dělit? Odečítat? (Odpověz slovně.)

10.

Co se stane, když se pokusím sečíst číslo a řetězec? (Můžeš vložit výsledek z konzole, ale odpověz i slovně)

11.

A vynásobit? (Můžeš vložit výsledek z konzole, ale odpověz i slovně)

12.

Jaká chyba nastane, když zkusíš podělit řetězec řetězcem?

13.

Jaká chyba nastane, když zkusíš použít proměnnou předtím, než do ní něco přiřadíš?

14.

Ne všechno se dá použít jako jméno proměnné. Fungují pro proměnné následující jména? Pokud ne, proč asi?

x
tlacitko4
34
3e4
krůta
$i
druha-odmocnina
readme.txt
kratsiStrana
POCET_BODU
_ (podtržítko)
π (pí)
True
_cache
__name__
while
15.

Napiš program, který spočítá povrch a objem krychle o straně 2852 cm.

Abys nemusela tolik hledat v učebnici (vlastně Wikipedii): povrch S = 6a², objem V = a³

Řešení, pro kontrolu: S = 48803424 cm², V = 23197894208 cm³

16.

Změň program tak, aby stranu/poloměr mohl uživatel zadat.

17.

Napiš program, který po zadání správného hesla vypíše nějakou tajnou informaci.

Vhodné tajemství je třeba: V pátek jsem viděla černého havrana.

18.

Na srazu jsme měli program, který píše různé nesmysly podle uživatelem zadaného věku.

Zkus napsat program, který píše hlášky podle zadané rychlosti chůze, váhy ulovené ryby, počtu tykadel, teploty vody nebo třeba vzdálenosti od rovníku.

19.

Ulož si následující program jako pokus.py a spusť ho několikrát za sebou. Co dělá?

from random import randrange
cislo = randrange(3)
print(cislo)

Jak to funguje, to si vysvětlíme příště; zatím to ber jako kouzelné zaříkadlo.

Aby všechno fungovalo správně, nesmíš mít v aktuálním adresáři soubor jménem random.py.

20.

Vytvoř program, který dělá následující:

 • Vybere náhodné číslo ze tří možností (0, 1, nebo 2). (Koukni na předchozí úkol!)
 • Je-li číslo 0:
  • do proměnné tvar uloží slovo 'trojúhelník';
 • jinak, je-li číslo 1:
  • do proměnné tvar uloží slovo 'čtverec';
 • jinak:
  • do proměnné tvar uloží slovo 'kolečko'.
 • Vypíše tvar.
21.

Vytvoř hru Kámen nůžky papír, která funguje následovně:

 • Do proměnné tah_pocitace dá náhodně slovo 'kámen', 'nůžky' nebo 'papír'. (Koukni na předchozí úkol!)
 • Zeptá se uživatele na tah; výsledek uloží do proměnné tah_hrace
 • Je-li tah hráče 'kámen':
  • je-li tah počítače 'kámen':
   • vypíše 'Remíza!';
  • jinak, je-li tah počítače 'nůžky':
   • vypíše 'Vyhrála jsi!';
  • jinak, je-li tah počítače 'papír':
   • vypíše 'Prohrála jsi!'.
 • Jinak, je-li tah hráče 'nůžky':
  • je-li tah počítače 'kámen':
   • vypíše 'Prohrála jsi!';
  • jinak, je-li tah počítače 'nůžky':
   • vypíše 'Remíza!';
  • jinak, je-li tah počítače 'papír':
   • vypíše 'Vyhrála jsi!'.
 • Jinak, je-li tah hráče 'papír':
  • je-li tah počítače 'kámen':
   • vypíše 'Vyhrála jsi!';
  • jinak, je-li tah počítače 'nůžky':
   • vypíše 'Prohrála jsi!';
  • jinak, je-li tah počítače 'papír':
   • vypíše 'Remíza!'.
 • Jinak,
  • Omluví se (vypíše hlášku), že zná jen tři slova: kámen, nůžky a papír.