Představení, Jupyter notebook, základy pandas  15. září 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Vytvoř objekt Series, který bude obsahovat seznam tvých oblíbených filmů a přidej mu index a jméno. Pak přidej kód, který vypíše počet prvků Series.

1.

Použij Series vytvořenou v předchozím úkolu a vytvoř DataFrame, která bude obsahovat navíc jméno režiséra či režisérky a rok premiéry.

2.

Vytvoř tabulku malé násobilky jako DataFrame (t.j. index i sloupce tvoří čísla 1-10, na průsečících je hodnota součinu).

3.

Napiš funkci multiplication_table(n), která vytvoří čtvercovou DataFrame s násobilkou s volitelným počtem řádků a sloupců n.(Stačí jen malinko adaptovat předchozí příklad).

4.

Použij tabulku pokémonů z hodiny. Pomocí tzv. indexerů zjisti: jaké hodnoty útoku a obrany má pokémon pikachu?

5.

Příště budeme pracovat s tabulkou zemí světa. Stáhni si tabulku jako csv z této adresy a:

  • podívej se, jaké obsahuje sloupce
  • zkus jí nastavit index podle jména a seřaď řádky podle indexu
  • vypiš řádky se zeměmi začínajícími na “Slo” a (subjektivně) je porovnej.
6.

Pomocí unicodových symbolů (♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟) vytvoř šachovnici jako DataFrame (poněkud pracné, ale estetické). Pojmenuj sloupce i řádky (barvu polí neřeš, byť i k tomu se můžeme později dostat).