API  8. prosince 2020

Materiály

Nejste účastníkem kurzu
Pro zápis do kurzu se nejprve přihlašte a následně použijte tlačítko v přehledu kurzu.

Domácí projekty

0.

Kolik cyklistů projelo dne 7. prosince 2020 v čase 6.00 - 11.00 přes měřák v Modřanech?

1.

Které místo bylo 7. prosince 2020 nejfrekventovanější? A které druhé?

2.

Jak se jezdilo v roce 2020 oproti roku předchozímu?

3.

Kde je největší rozdíl mezi průjezdy jedním směrem a druhým za poslední měsíc?

4.

Znamená větší teplota více cyklistů? Tip k zjištění teploty najdete tady

  • Zkuste vizualizovat
  • Jak velká je korelace?